Affärssystem

Experter på affärssystem

Navigate Consulting erbjuder kompetens och tjänster som säkerställer kvalitet genom alla faser av affärssystemets livscykel. Vi har bred erfarenhet och ser till att verksamhetens behov och processer alltid styr de val som behöver göras vid konfigurering, tillägg av funktionalitet samt informationsdelning.

Vi har ofta en rådgivande roll vid olika vägval och strävar efter att förbättra nyttan och ekonomin i våra kunders affärssysteminvestering.

Alla kompetenser som behövs  för att kunna hjälpa våra kunder att bygga och implementera den bästa lösningen för att uppfylla deras krav och behov. Vi agerar alltid ifrån en bas där vi genom vår omfattande erfarenhet leder och guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras  under det uppdrag där vi arbetar med att komma fram till rätt lösning för kunden.

Exempel på tjänster som Navigate Consulting erbjuder

Förstudie

Inför planering av större projekt, brukar det vara lämpligt att börja med en förstudie för att ringa in omfattningen.  Det är viktigt att kartlägga vilka behov och krav som finns från de olika verksamheterna samt identifiera förändringar i verksamhetsprocesser. Utifrån detta kan vi identifiera vilka resurser som behövs samt i vilken omfattning. Förstudien kan sedan ligga till grund för ett beslut om genomförande samt vara input till planeringen av projektet.

Behovsanalyser

Vid mindre projekt, förändringar eller tillägg i systemet behöver det ske ett arbete med att definiera behov och krav som ska uppfyllas, omfattning samt resursbehov. Vi genomför denna typ av uppdrag åt våra kunder regelbundet.

Införande av affärssystem

När genomförandet av en implementation av ett nytt, eller delar av affärssystem ska göras är vi med och säkerställer att införandet sker med hela systemets livscykel i åtanke, hela vägen från planering till förvaltning. Vi sätter ihop ett projekt och ser till att alla kompetenser som behövs finns på plats för att tillsammans med vår kund leverera den specificerade lösningen.

Vi har expertkunskap med många års erfarenhet och lokal närvaro inom Oracles affärssystem såsom ERP, SCM, MFG och HCM Cloud (SaaS & PaaS) samt även E-Business Suite och den starka tekniska plattform det står på. Våra konsulter är även certifierade inom flera områden som tex Financials, HCM, Manfacturing och Supply chain. Vi har även kompetens inom områden som systemarkitektur, DBA konsultation, integration och systemutveckling.

Resursuppdrag

Vi arbetar även tillsammans med våra kunder för att leverera en viss typ av resurs till olika uppdrag. Vi har mycket och bred kompetens inom roller för utvecklare, applikationskonsulter, arkitekter, projektledare, testledare, förvaltningsledare, affärsutvecklare och verksamhetskonsulter.

För mer information kontakta gärna oss, mail info@navigateconsulting.se