Affärsutveckling

Affärsutveckling

Digitaliseringen är idag en del av vår vardag som vi alla behöver relatera oss till. För att på bästa sätt hantera utmaningarna med digitaliseringen behöver man idag nya metoder att visualisera och bearbeta sina affärsmodeller snabbt, innovativt och effektivt.

Affärsmodeller behöver sättas i en kontext av trender, marknad och konkurrens. För att möjliggöra snabb innovation behöver man även en portfölj av alternativa affärsmodeller som snabbt kan sättas på prov mot olika scenarier.

Navigate Consulting erbjuder IT-överbryggande affärsarkitekter med kompetens att metodiskt arbeta med er affär och verksamhet ur ett helhetsperspektiv. Vi bryter ner affären i produkt- och tjänstedesign, verksamhetsförmågor och IT för att beskriva helheten i termer av affär och IT – på samma gång.

Er affärskunskap om marknadsbehov, kunder och värderbjudanden, som gäller för just er verksamhet, översätter vi till praktiska verktyg att arbeta med strategiskt värdeskapande som tar tillvara på ert företags alla förmågor, där IT-leveransen är en möjliggörare i innovationsprocessen, och säkerställer att affär och IT blir ett.