Artificiell Intelligens och internet of Things

Artificiell Intelligens och internet of Things

Dagens tillgång till oändliga mängder digital data och avancerad teknik skapar möjligheter att både efterlikna och ibland överskrida människans förmåga att ta in, bearbeta och använda information på ett intelligent sätt. Navigate Consulting erbjuder stöd till våra kunder genom hela kedjan av automatisering och förbättring för att skapa affärsvärde. 

Värdet av investeringar

Under de senaste åren har den snabba utvecklingen av Artificiell Intelligens (AI) och internet of things (IoT) accelererat. Det finns även fler och fler affärsmodeller som nyttjar AI och IoT. Nyckelfrågor när kunder ska investera i nya områden som AI/IoT är att ha kostnadskontroll och samtidigt kunna se de konkreta fördelar som realiseras. Navigate Consulting har erfarna konsulter som kan bistå med att ta fram beslutsunderlag och kalkyler fär att få rätt underlag till business case för investeringar.

Effektiva projekt med Navigate consulting

Vi har arbetat med  implementationer av IT-lösningar, främst inom ERP området under mer än femton år. Genom vår erfarenhet av tex. ERP inom tillverkning, var det logiskt för oss att ta steget till AI och IoT. Vi har kompetens och även kompletta implementationspaket för AI/IoT med management- ,applikation- ,tekniska samt hårdvaru specialister.

Lösningar som Navigate Consulting erbjuder

 • Robotic Process Automation (RPA)
  • RPA möjliggör för organisationer att på ett effektivt sätt automatisera uppgifter, öka medarbetares produktivitet, förbättra processer och leverera tillfredsställande kundupplevelser
  • Navigate consulting analyserar och identifierar relevanta processer, implementerar dessa med RPA samt övervakar prestanda
 • ERP Machine Learning
  • Denna lösning ger värde genom att ge input till kontinuerliga processförbättringar, snabb orsaksanalys och förhindrar kostnadsöverdrag genom att förutse problem
  • Huvudkonceptet är att det görs en import av strukturerad och ostrukturerad data, analyser ur ett meta data kontext samt presentation av resultatet i en användarvänlig dashboard
  • Denna lösning innebär en tredje parts licens
 • Chatbot med Machine Learning
  • Chatbot konversationer kan starta en RPA- process, svara på olika typer av frågor som är kunskapsbaserade eller databaserade mm
  • Detta är en del av framtida användargränssnittet för system och processer
  • Vår chatbot kan startas från skype och har en process så att nya frågor och aktiviteter kan hanteras ’nästa gång’
 • Internet Of Things  
  • En komplett lösning från sensorer genom IoT plattformen till applikation/BI system som inkluderar
   • Sensorer, där vi kan erbjuda ett brett spektrum för att mäta olika typer av händelser och mätvärden.
   • IoT plattform i molnet
   • Visa data i en BI dashboard eller integrera till andra special applikationer

För mer information kontakta oss, e-mail: info@navigateconsulting.se