Business Intelligence

Navigate Business Intelligence

Information och data är en av företagets viktigaste tillgångar, med rätt användning ger det alla roller på företaget en korrekt bild av nuläget och underlag för bra beslut. Navigate Consulting har stor erfarenhet inom flertalet branscher av analys, uppföljning och beslutsstöd och hjälper gärna dig som kund att hitta rätt lösning.

Vi erbjuder tjänster där vi analyserar kraven och kommer fram till rätt användningsområde för beslutsstöd, stöttar med att ta fram mål och vägen dit. Våra experter hjälper till att välja arkitektur, metodik och verktyg och ger stöd i arbetet med att välja rätt lösning för att möta våra kunders krav.

Vi har en gedigen erfarenhet av att implementera BI lösningar där vi arbetar metodiskt för att gå från kravanalys till färdig lösning. Vårt tillvägagångssätt är att förstå och analysera kraven och ta fram en lösning i valt verktyg för att ge användarna möjlighet till analys och uppföljning på ett standardiserat sätt.

För mer information kontakta oss, e-mail: info@navigateconsulting.se