Fakturahantering

Fakturahantering

Navigate Consulting tillhandahåller en lösning för hantering av affärsdokument, t.ex. fakturor som förenklar och möjliggör hantering av avancerade godkännande processer och konteringar. Exempel där den kan användas är vid  automatisk dirigering av dokument, åtkomstregler, delning av rader, beloppshantering, bilagor och periodiseringar. Den är helt integrerad med Oracles affärssystem som medför att kunder får lägre underhålls och förvaltningskostnad av helheten. Navigate consultings lösning har gemensam hantering av data med affärssystemet vilket gör att all information som finns lagrat kan visas, allt från anställnings uppgifter i HR systemet, ekonomisk data från huvudboken, projektinformation från projektstyrning och tillgångar, vilket ger en effektivare verksamhetsprocess och interoperabilitet.

Navigate Consultings lösning är uppbyggd på ett sätt så att godkännande flöden styrs av hur användarna vill att dokument ska hanteras genom olika status och information. Det sker genom att regler definieras för hanteringen och dessa styr sedan hur dokumentet flödar genom processen. Det innebär bla att fakturor eller fakturarader  kan skickas till olika personer för godkännande och snabbar därmed upp fakturaprocessen betydligt. Det går också att sätta upp automatiskt godkännande av fakturor som gäller under vissa villkor. Om kunderna vill kan det ske matchning mot inköpsorder för att få kontroll på hela inköpsprocessen. För våra kunder innebär denna lösning att de kan betala sina fakturor i tid och ett korrekt belopp.

Det är ett enkelt och användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för användarna att få en bra översikt av alla fakturor och kan utföra alla uppgifter på samma ställe. Det är byggt i samma teknik som Oracle eBS och kan anpassas på olika sätt till kundernas önskemål från enklare personaliseringar till situationsanpassade justeringar.

Navigates lösning hjälper våra kunder med att

• Identifiera relevanta mottagare och godkännare
• Minska antalet personer som behöver vara involverade
• informera användare av pågående godkännanden
• tillåta användare att inspektera och ändra fakturadata, inklusive redovisning med hjälp av den vanliga användargränssnittstekniken som används på andra håll i systemet
• visning av fakturabild och åtkomst till bilagor
• behåller dokumentgodkännandeprogrammet
• Intelligent rutfakturor i din organisation med hjälp av befintlig eller användarinmatad information på dokumentet
• Kontroll och tillämpning av affärsregler, till exempel rutning, godkännande gränser och information användare kan komma åt, allt baserat på organisation, ansvar, roller eller till och med anpassade eller individuella nivåer

För mer information kontakta gärna oss!

info@navigateconsulting.se