FlexSourcing

Unikt, banbrytande, tillförlitligt,
skalbart och kostnadseffektivt.

Navigate kan på ett enkelt sätt erbjuda experter från både Sverige och Indien med erfarenhet av den svenska marknaden.

I den föränderliga IT-världen med snabbskiftande affärsmässiga krav så ökar trycket på företagen att kunna effektivisera och maximera sin lönsamhet. Då är det viktigt med ett nära samarbete för att identifiera kritiska aspekter för ert företag och då också minska onödig overhead.

Navigate fokuserar på ert företags individuella behov, oavsett om ni behöver utveckla nytt från grunden eller bygga vidare på befintlig programvara. Med Navigate kan du utöka din utvecklingskapacitet och samtidigt känna dig trygg.

I vår FlexSourcing sker leveranserna från Stockholm med en blandning av experter från Navigates kontor i Stockholm, Pune och Bangalore.

För mer information kontakta oss, e-mail: info@navigateconsulting.se

Fördelarna ni får med Navigate Consultings FlexSourcing koncept

•      Våra specialister i Indien arbetar enbart med den svenska marknaden och har god insikt och förståelse för svenskt arbetssätt

•      Vi erbjuder omfattande utvecklingstjänster med test och support

•      Kontinuerlig dialog med fokus på ditt företags behov

•      Tjänsterna skräddarsys efter de behov som är specifika för er

•     Utvecklingsteam och specialister som är certifierande på olika plattformar, tekniker och metoder

•     Tillgång till expertis från både Sverige och Indien som är skalbart utifrån era krav

•       Vi använder oss av bästa praxis, verktyg, metoder och ramverk

•      Hög kvalité på våra leveranser med minskad time-to-market

•      Lägre kostnad i och med betydande leverans från Indien

•      Med FlexSourcing frigörs era interna resurser för affärsfokuserad utveckling