Navigate Business Intelligence

Navigate Consulting har stor erfarenhet och kompetens i hela leveranskedjan för beslutsstöd och analyssystem.
Från förstudie och behovsanalys till utveckling och systemförvaltning.

Strategisk rådgivning och upphandlingsstöd

Nyckeln till att leverera värdefull Business Intelligence ligger i att förstå kundens behov och förutsättningar. Vi stöttar våra kunder att hitta rätt användningsområde för beslutsstöd, ta fram roadmaps för området och sedan välja rätt arkitektur, metodik och verktyg för ett effektivt projektgenomförande.

Utveckling och förvaltning av rapport- och analyssystem

När vi utvecklar rapporter och analyslösningar startar projektet med en behovsfas där slutanvändarnas befintliga och framtida behov hanteras. Rapporter och analysmöjligheter utvecklas sedan med standardverktyg från Oracle, Microsoft eller andra standardverktyg som våra kunder föredrar.

Utveckling och förvaltning av datalager

Ett Data Warehouse-projekt består till stor del av dataintegration (ETL) för att på ett säkert sätt samla upp, konvertera och lagra data. ETL-utveckling (Extract Transform Load) genomför vi med marknadsledande standardverktyg för kortast möjliga utvecklingstid, personoberoende och effektiv förvaltning. Utveckling av ett Data Warehouse sker alltid i nära samarbete med rapport- och analysutvecklingsteamet så att helhetslösningen stöttar fortsatt förädling och verksamheten på ett optimalt sätt.

Navigate leverans

Navigate Consulting erbjuder expertkompetens inom DW/BI i Stockholm tillsammans med off-shore från Indien (Pune) till en låg totalkostnad, se Navigate Indien

 

Ladda ner våra produktblad