Experter på affärssystem

Med våra erfarenheter genom hela kedjan av ett affärssystems livscykel kan vi erbjuda kompetens och tjänster som säkerställer arbetets kvalitet i alla faser. Det är verksamhetens behov och processer som ligger till grund för de val som skall göras.

Detta gäller såväl vid val av affärssystem som vid tillägg av funktionalitet, eller då information måste delas mellan olika system. De lösningar som implementeras måste även kunna förvaltas kostnadseffektivt ochsäkerställa att de klarar kommande systemuppgraderingar. Navigate Consulting tar ofta en rådgivande roll vid olika vägval och strävar efter att förbättra nyttan och ekonomin i kundernas affärssysteminvestering.

Systemval / Upphandling

I samband med att ett affärssystem skall köpas in eller bytas ut, är det många parametrar att ta ställning till innan ett beslut kan tas om en så pass långsiktig investering. Ett systembyte innebär inte bara ett teknikskifte utan kommer även att påverka verksamheten och de processer som man arbetar i. Det gäller därför att säkerställa att det finns systemstöd för alla av företagets affärskritiska processer. Navigate Consulting har erfarenheter från små och stora upphandlingar, från både kund- och leverantörspart och har möjlighet att agera som stöd i detta arbete.

Projektanalys

Inför planering av större projekt, brukar det vara lämpligt att börja med en förstudie för att ringa in omfattningen av arbetet och identifiera vilka resurser som behövs. Förstudien ligger sedan till grund för beslut om projektets genomförande. Vi genomför ofta förstudieuppdrag och arbetar enligt metodiken i Praktisk Projektstyrning (PPS).

Behovsanalyser

Vid mindre projekt, förändringar eller tillägg i systemet behöver behov och krav tas fram och dokumenteras. Det är även viktigt att de behov och önskemål som inkommer från verksamheten ligger i linje med övrig företagspolicy. Vi genomför ständigt liknande uppdrag och dokumenterar vårat arbete enligt OUM (Oracle) respektive SureStep (Microsoft).

Affärssystemsprodukter som vi jobbar med

Som en av världens största programvaruleverantör har Oracle en mycket stark teknisk plattform att stå på. Affärssystemet är mycket väl integrerat med övriga komponenter i teknikstacken, vilket öppnar för goda möjligheter att utnyttja stöd för säkerhet, integrationer mm. 
Navigate Consulting kan erbjuda tjänster och lösningar inom stora delar av Oracles produktutbud. Allt från systemarkitektur, DBA konsultation (prestanda/tuning, backup/recovery, säkerhet etc.) till systemutveckling och funktionellt arbete inom områdena finans, projekt, logistik och HCM.

För mer produktinformation:
Klicka här

Efter tunga förvärv inom teknologi och applikationer för affärssystem har Oracle lanserat sin nya produkt suite Fusion Applications. Designad från grunden har man haft möjligheten att utnyttja den fulla potentialen i innovation och nya lösningar. Samtidigt har man kunnat bygga in best-practices vad gäller arbetssätt som man erfarenhetsmässigt samlat på sig från tusentals affärssystemskunder.
Navigate Consulting har varit tidigt ute för att investera i kompetens inom Fusion Applications. Vi kan idag erbjuda flertalet certifierade konsulter, bl.a. inom områdena Financials, Human Capital Management (HCM) och Supply Chain Management (SCM).

För mer produktinformation:
Klicka här

"Complete, open and integrated." Så beskriver Oracle sin plattform för middleware byggd för att kunna hantera sociala, mobila och moln lösningar. Med standardiserade integrationer mot databas och applikation skapas förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar. 
Navigate Consulting har konsulter med lång erfarenhet av Oracles teknikstack som även har certifierad kompetens inom Fusion Middleware. Speciellt inom områdena Oracle Application Integration Architecture (AIA) och Oracle Application Development Framework (ADF). Vi har även Java kompetens.

För mer produktinformation:
Klicka här