Projektledare och teknisk projektledare

Inom projektledning erbjuder Navigate Consulting hjälp med projektledning inom alla typer och storlekar av projekt inom IT.

Projektledare på Navigate Consulting arbetar, i våra egna projekt eller hos våra kunder, med projektgrupper som oftast består av specialister inom flera olika områden. Dessa kan vara arbetskamrater på Navigate Consulting, konsulter från branschkollegor eller kundens egen personal. Som projektledare är det, förutom att hantera de mer handfasta kraven, viktigt att du kan skapa ett stimulerande och kreativt arbetsklimat i projektgruppen.

Utöver att leda projekt jobbar våra projektledare med att effektivisera våra kunders projektorganisationer, införa nya moderna arbetssätt och coacha mindre erfarna projektledare.

Våra projektledare är väl bekanta med vanligt förekommande projekt- och utvecklingsmetoder t.ex. PPS, PROPS, Scrum, MSF, RUP..