IT Strategi & Verksamhetsutveckling

Navigate Consulting har sedan starten 2003 hjälpt sina kunder att realisera sina IT strategier och förändringsinitiativ via implementation och vidareutveckling av systemstöd med fokus på helhetslösningar inom kundernas applikationslandskap och verksamhetsprocesser.

I en värld av digitalisering och förändrade affärskrav har vi byggt upp specialistkompetens och strukturkapital som gör att vi kan erbjuda marknadens bästa kompetens inom IT Strategi och Verksamhetsutveckling. Vi erbjuder idag flexibla och paketerade tjänster inom områdena Enterprisearkitektur, CIO Advisory, IT Projektledning, Programledning, Verksamhetsarkitektur, Lösningsarkitektur och Förändringsledning. Våra konsulter är certifierade inom branschledande nya standarder och metoder såsom IT4IT, TOGAF och ITIL. Fokus och mål i våra uppdrag är att realisera affärsnytta för slutkunden så att våra kunder får ut det mesta av sina IT investeringar.

Navigate EA Metod – Affärsdriven, pragmatisk och operativ EA metod

Navigate Consulting har tagit fram en egen utvecklingsmetod för Enterprisearkitektur, Navigate EA Metod, som vi följer strukturerat i alla våra åtaganden inom IT Strategi och Verksamhetsutveckling. Navigate EA Metod är både en leveransmodell för uppdrag inom IT Strategi och Verksamhetsutveckling. Samt verkar som en Governance modell för IT styrning i verksamhetsprojekt som säkerställer långsiktig värderealisering, skalbarhet och kvalité i levererade IT lösningar.

Navigate EA Metod är flexibel och kan enkelt integreras i våra kunders befintliga EA utvecklingsmetoder och projektstyrningsmodeller. Om ni inte redan har en definierad utvecklingsmetod så kan Navigate EA Metod användas som en bas att bygga vidare på inom den interna IT organisationen.