IT Strategi & Verksamhetsutveckling

IT Strategi & Verksamhetsutveckling

Navigate Consulting har sedan starten 2003 hjälpt sina kunder realisera IT-strategier och förändringsinitiativ via implementation och vidareutveckling av systemstöd med fokus på helhetslösningar inom kundernas verksamhetsprocesser och applikationslandskap.

I en värld av digitalisering och förändrade affärskrav erbjuder vi marknadsledande kompetens med experter inom EA och affärsarkitektur, CIO rådgivning, portfölj- och förvaltningsstyrning, verksamhets-/lösningsarkitektur samt förändringsledning med kvalificerade och certifierade konsulter.

Fokus och mål i våra uppdrag är att realisera affärsnytta för verksamheten så ni får ut det mesta av era investeringar.

Navigate Innovationsmodell

Navigate Innovationsmodell är en leverans- och styrmodell som säkerställer långsiktig värderealisering, skalbarhet och kvalitet i levererade verksamhetsförmågor och IT lösningar. Modellen är flexibel och kan enkelt anpassas till era befintliga leverans- och styrmodeller eller implementeras och användas rakt av.

 

Behov

Behovsanalys och kravställning är i centrum i modellen och görs med fördel i de tre olika nivåerna – strategiskt, taktiskt och operativt. Navigate Consulting har skapat ett ramverk för behov- och kravställning som anpassas efter er organisation och förutsättningar samt bygger på agil nyttovärdering, prioriteringar och effektmätning.

Vision

Vision och mål är ledstjärnor i modellen och Navigate Consulting erbjuder metodstöd och facilitering av affärs- och transformationsstrategier som baseras på ert företags övergripande strategiska inriktning och marknadslöfte. Era strategier realiseras via affärsarkitekturen som knyter an affären med mer traditionella EA-domäner och möjliggör en gemensam roadmap för affär, verksamhet och IT.

Affär

Drivande i modellen är affären som binds ihop med verksamheten och IT via affärsarkitekturen. Nyckeln är att sätta hela ert företag och verksamhet i centrum och skapa en portfölj av affärsmodeller ur ett helhetsperspektiv.

Verksamhetsutveckling som drivs av affären skapar förutsättningar att arbeta med rätt sak i rätt tid så ni blir framgångsrika på marknaden. Läs mer om hur Navigate Consulting arbetar med ren affärsutveckling här.

Teknik

Tekniken och dess möjligheter är även den en central del i modellen. Som ett oberoende konsultbolag är Navigate Consulting experter på hur den senaste tekniken möjliggör affärsnytta för er verksamhet. Vi har bl.a. experter inom områdena affärssystem, business intelligence och ny teknik såsom Artificiell Intelligence (AI), Robotic Process Automation (RPA) och Internet of Things (IOT).

Nytta

En förutsättning för lyckade investeringar i verksamhetsutveckling och nya IT stöd är att affärsnyttan motiverar arbetsinsatsen. Verksamhetens användare och framför allt rätt användande av de nya stöden är nyckeln till framgång för positiv avkastning. I modellen sker nyttovärderingarna kontinuerligt, snabbt och effektivt med uppföljning av uppnådda effekter.

Planera

Planering sker i modellen på strategisk, taktisk och operativ nivå. Strategisk planering sätter inriktning för strategiska initiativ och investeringar i teknik. Taktisk planering sker genom att utvärdera alternativ och proaktivt välja en eller flera roadmaps. Operativ planering möjliggör effektiv realisering och sker löpande med fokus på snabbhet och effektivitet. Planering för samtliga nivåer sker iterativt utifrån perspektiven affär, verksamhet och IT.

Styra

Centralt i modellen är även hur man kommunicerar sina strategier och planer samt följer upp kvalitet och effekter i realiseringen. Styrning sker strategiskt, taktiskt och operativt, även här utifrån perspektiven affär, verksamhet och IT. Modellen är flexibel att hantera styrning av stora förändringsinitiativ, både med agila och traditionella metoder, men går även att anpassa till mindre leveranser från enstaka innovationsteam.

Realisera

Som oberoende konsultbolag är vi experter på att realisera IT lösningar som stödjer verksamhetsbehov och övergripande strategier, roadmaps och arkitektur.

Våra konsulter kan både fungera som strategiska och taktiska rådgivare i program- och projektstyrgrupper men kan även leda initiativ operativt i både agila och traditionella leveransorganisationer. Läs mer om hur vi arbetar med bl.a. projektledning.

För mer information kontakta oss, e-mail: info@navigateconsulting.se