Examensarbete

Är du i slutet av din utbildning och är intresserad av affärssystem? Brinner du för frågor rörande AI, automatisering eller verksamhetsutveckling och vill arbeta med att hjälpa organisationer att bli effektivare?

Vi kan tänka oss många intressanta ämnen att undersöka hos oss, och är alltid öppna för att diskutera nya idéer. Nedan följer några förslag från vår sida:

  • Affärssystemet stöttar ett antal av en verksamhets processer primärt inom det som brukar kallas för stödjande funktioner. Uppgiften är att undersöka en av dessa, identifiera ett område med många repetativa moment och komma med förslag på hur AI skulle kunna underlätta för våra kunder
  • Allt fler organisationer definierar sin resa till molnet (cloud). Hur ska en kund tänka vid valet av leverantör, vilka tjänster är lämpliga, hur upprätthåller man säkerheten, finns det några fallgropar. Uppgiften är att undersöka dessa, komma med någon typ av modell av hur detta kan underlättas
  • Affärssystemprojekt ses ofta som ett byte eller konsolidering av IT stödet. Hur kommer perspektivet för verksamhetsutveckling och förändringsledning in i detta, vilka typer av frågor bör IT ställa verksamheten för att få en lyckad implementation, hur kan man driva och ta hand om förändringen det innebär för verksamheten
  • För kunder som driver ett affärssystemsprojekt är det betydande att det inte ska bli dyrare och ta längre tid än beräknat att slutföra. Vilka faktorer behöver kunder ta hänsyn till inför ett implementationsprojekt, vilka delar behöver finnas med utöver affärssystemet, hur bygger man upp ett bar underlag för business case vid upphandling

För frågor och ansökan maila : 

info@navigateconsulting.se