Projektledning

Projektledning

En erfaren och skicklig projektledare är avgörande framgångsfaktor för ett lyckat projekt. Det är viktigt att ha metoder, verktyg och styrning för att säkerställa omfattning och mål uppnås. Idag arbetar vi i våra uppdrag även mycket med agila metoder såsom Scrum och SAFe.

Våra konsulter har erfarenhet av att driva uppdrag i varierande storlek och komplexitet inom IT såväl som verksamheten. Vi har tillsammans en bred erfarenhet av flertalet branscher och är vana vid att arbeta på strategisk, taktisk och operativ nivå. Vi arbetar ofta med olika sammansättningar av resurser i våra projekt. Gärna tillsammans med kundens personal, kompetens från andra konsultföretag och våra egna konsulter.

Våra projektledare säkerställer att projekten är på rätt kurs från början till slut och har ofta specialisering inom något annat område, som t.ex. HR, ekonomi eller verksamhetsutveckling. Detta ger dem möjlighet att erbjuda strategiska insikter såväl som att leda och driva projekten mot uppsatta mål. Navigate Consulting har även en verktygslåda som ser till att kunderna kan följa projektets risker, budget, kostnader och framdrift för att se till att projektet hela tiden är på rätt väg.

Vi är väl bekanta med vanligt förekommande projekt- och utvecklingsmetoder som t.ex. PPS, PROPS, Scrum, SAFe, MSF, RUP.

För mer information kontakta oss på mail: info@navigateconsulting.se