Test & kvalitet

Navigate Consulting levererar inom alla faser av test för att nå optimal kvalitetssäkring

Vi erbjuder kompetens och tjänster inom kvalitetssäkring och test som säkerställer att kundens leverans uppfyller definierade affärskrav och uppsatt mål. Våra konsulter är ISQTB certifierade experter inom testledning, test och testautomation för funktionella- och icke funktionella tester. Våra konsulter har ett starkt fokus på ERP och BI lösningar och erfarenhet från flera olika branscher, t.ex bank, försäkring, telekom, trading och läkemedel. Våra test team genomför alla relevanta tester på olika operativsystem och mjukvaruplattformar.

Vi är unika – följ med oss på resan mot kvalitet i världsklass

Vår leveransmodell har ett unikt koncept med flexsourcing vilket innebär att vi säkerställer kostnadseffektiva leveranser genom att blanda våra lokala experter med off-shore experter. Vi levererar alla typer av test beroende på våra kunders önskemål.

Vi arbetar kontinuerligt med verktygen JIRA, HP ALM, HP UTF samt Open Source verktygen Selenium och Robot. Vi hjälper våra kunder med val och uppsättning av testverktyg som leder till signifikanta kostnadsbesparingar.

Mognadsanalys inom test

Våra kunders mognad inom testområdet mäter vi genom vår metodik kallad NTMP (Navigate Test Maturity Process). Genom att använda denna tar vi fram ett nuläge och mognaden inom test samt effektiviserar testarbetet. NTMP genomgång hos våra kunder går snabbt att genomföra och resultatet skapar en bild av nuläget samt förslag om vad som kan förbättras och hur det ska genomföras. Om du har en komplex IT miljö med affärskritiska system, så kommer NTMP att ta din verksamhet till nästa nivå.

Test automation

Vi har ett test automations team som är redo att optimera och effektivisera våra kunders arbete med test och kvalitetssäkring. Vi fokuserar på att ge kunder kostnads och tidsbesparingar genom att arbeta med en testmetodik som vi har definierat, Navigate Test Model.

Navigate Test Model

Vår testmetodik – NTM (Navigate Test Model), är färdig att användas i våra kunders projekt. Den bygger testarbetet på RBT (Risk Based Test Strategy) som säkerställer att projektet/test och beslutsfattare delar bilden av systemets/produktens kritiska funktioner.

 

 

Navigate QA har egen testmetodik – NTM (Navigate Test Model), som är färdig att användas i våra kunders projekt. Navigate QA bygger testarbetet på RBT (Risk Based Test Strategy) som säkerställer att projektet/test och beslutsfattare delar bilden av systemets/produktens kritiska funktioner.

För mer information kontakta oss på mail: info@navigateconsulting.se